این دوره برای دوست‌داران و عاشقان قهوه است. کسانی که می‌خواهند باریستای خانه خودشان باشند. کسانی که نمی‌دانند با ابزارها و دستگاه‌های موجود در خانه چه کنند. در این دوره به‌طور عمومی با قهوه آشنا می‌شویم، قهوه خوب را از بد تمیز می‌دهیم، روش‌های آسیاب کردن و دم‌آوری و عصاره‌گیری در خانه را شرح می‌دهیم و تمرین می‌کنیم که چطور در خانه شیر را گرم کنیم و فوم بسازیم و با چه منویی از مهمانان در خانه پذیرایی کنیم.

مدت زمان این دوره یک روزه است.