چه اهل دم‌آوری قهوه با قهوه‌ساز سایفون باشید و چه بخواهید با جذوه قهوه ترک دم کنید، برنرهای رکرو ابزار مناسبی برای این کار هستند. برنرهای رکرو با گاز بوتان فندک پر می‌شوند و بیش از یک ساعت شعله پایدار دارند که کم یا زیاد بودن آن را می‌توان تنظیم کرد. برای استفاده از این برنرها برای قهوه ترک یا موکاپات استندهای فلزی مخصوص هم طراحی شده تا بسته‌ای شکیل و کامل از آتش به‌صورت همراه داشته باشید که به کمک آن می‌توان در طبیعت نیز قهوه دم کرد.