توضيحات محصولات

۲۵۰ گرم، سابه قهوه
۱۰۰ درصد عربیکا
مناسب برای فرنچ پرس و قهوه فیلتری اتومات