توضيحات محصولات

رنگ: بنفش

ویژگی‌های عطری و طعمی: عطر ملایم گلی و طعم قوی گل بنفشه با بعد‌مزه‌ی ملایم.

همراهی با: سودا، لیموناد