توضيحات محصولات

رنگ: سیاه

ویژگی‌های عطری و طعمی: عطر قوی چای و ادویه‌های جهانی با رگه‌هایی از زنجبیل و دارچین.

همراهی با: سودا، شیر، چای