توضيحات محصولات

رنگ: قرمز

ویژگی‌های عطری و طعمی: عطر آشنای هندوانه‌ی تازه به همراه طعم گرد و شیرین هندوانه

همراهی با: آب سیب، سودا، سموتی، شیر