توضيحات محصولات

رنگ: سبز

ویژگی‌های عطری و طعمی: عطر و طعم تازه‌ی نعنای سبز

همراهی با: شیر، لیموناد