توضيحات محصولات

رنگ: زرد

ویژگی‌های عطری و طعمی: عطر کاملاً تازه‌ی لایم با اسیدیته و حس دهانی گرد و چرخشی

همراهی با: سودا، سموتی، آب آناناس