توضيحات محصولات

رنگ: قرمز آتشی

ویژگی‌های عطری و طعمی: عطرهای زنده و جذاب به همراه رگه‌ی کوچکی از طعم فلفل دلمه‌ای با بوی گرم.

همراهی با: چای، سودا