توضيحات محصولات

رنگ: زرد کمرنگ

ویژگی‌های عطری و طعمی: عطر تازه و قوی زنجبیل به همراه پس‌مزه‌ی تند و ادویه‌ای

همراهی با: سودا، شیر، قهوه، هات چاکلت