توضيحات محصولات

رنگ: قرمزنارنجی

ویژگی‌های عطری و طعمی: طعم اصیل زعفران با تعادلی بین شیرینی، تلخی و اسیدیته.

همراهی با: شیر، نوشیدنی‌های گرم