توضيحات محصولات

رنگ: قرمز تیره

ویژگی‌های عطری و طعمی: عطر میوه‌ای و گلی با طعم گرد در شروع و طعم تارتی برای بعد‌مزه

همراهی با: آب سیب، سودا، سموتی