توضيحات محصولات

رنگ: قرمز

ویژگی‌های عطری و طعمی: عطر ادویه‌ها و فلفل تند

همراهی با: سودا، سموتی، آب میوه