توضيحات محصولات

۲۵۰ گرم، سابه قهوه
۱۰۰ درصد عربیکا

طعم میوه‌ای با ماندگاری زیاد

حس دهانی لیکوری، تازه و گرد با همراهی رگه‌‌های طعمی میوه‌های استوایی