توضيحات محصولات

۲۵۰ گرم، سابه قهوه
۱۰۰ درصد عربیکا

رگه‌های طعمی از عسل با حس دهانی گرد
تعادل طعمی فوق‌العاده و نرم،‌ با عطر ملایم