توضيحات محصولات

۱ کیلوگرم
قهوه دانه
ترکیب عربیکا و ربوستا

پایه این قهوه ترکیبی (Blend) آمریکای جنوبی و درجه رست یا برشتگی این قهوه متوسط رو به تیره است. همراه با عطری شیرین با رگه‌های طعمی مغزها به‌ویژه فندق، شکلات و کمی هم مرکبات.