توضيحات محصولات

۲۵۰ گرم، سابه قهوه
مناسب برای اسپرسوماشین خانگی و موکاپات