توضيحات محصولات

محصول کشور تایوان, پایه ای مناسب برای استفاده در مسابقات قهوه ترک و یا استفاده در محیط های بیرون از خانه و در فضای باز و هنگام سفر